My Account / Login

Betingelser for bruk

GJENNOM BRUK AV DENNE SIDEN, AKSEPTERER DU UTEN FORBEHOLD DISSE BETINGELSENE FOR BRUK («BETINGELSER FOR BRUK»). VI FORBEHOLDER OSS RETTEN TIL, PÅ EGNE VILKÅR, Å OPPDATERE ELLER REVIDERE BETINGELSENE. FORTSATT BRUK AV SIDEN, ETTER AT VI HAR BEKJENTGJORT ENDRINGER, INNEBÆRER AT DU AKSEPTERER DISSE ENDRINGENE.

1. BRUK AV SIDEN

Du kan bruke denne Siden kun i henhold til disse betingelsene samt reglene for personvern («personvern»). Når du har lagt inn dine opplysninger, aksepterer du å motta e-post fra oss. Du kan ikke bruke Siden til noe som er ulovlig eller forbudt i henhold til våre betingelser for bruk. Heller ikke kan du anmode om ulovlig eller annen bruk av denne siden i strid med interessene til Natural Pharma eller andre. Samme hvilke rettigheter eller begrensninger som ligger i disse betingelsene for bruk, kan du ikke bruke denne Siden til å: a) overføre via eller gjennom denne Siden noen data, tekst, bilder, filer, lenker eller software uten i forbindelse med bruk autorisert fra oss eller på forespørsel om opplysninger fra oss, b) legge inn virus, ormer, trojanske hester eller skadelige koder på Siden, andre datamaskiner eller websider, c) få uautorisert tilgang til noe computer-system, d) gi deg ut for å være en annen person, inkludert, men ikke begrenset til, registrerte brukere av systemet eller ansatte i Natural Pharma, e) invadere privatlivet til eller krenke rettighetene til noen person eller enhet (inkludert intellektuelle eiendomsrettigheter), f) misbruke en brukers identitet eller bruke falsk e-post adresse, g) tukle med eller få tilgang til denne Siden eller deler av den, h) gjøre forfalskninger eller i) samle inn opplysninger om brukere av denne siden av hvilken som helst grunn, inkludert å  sende brukere kommersiell e-post uoppfordret.

2. ANDRE VILKÅR OG BETINGELSER

Andre vilkår og betingelser kan gjelde spesifikke deler av Siden. Disse betingelsene vil dermed være en del av Betingelser for Bruk. Du godtar å holde deg til disse vilkårene og betingelsene. Dersom det skulle oppstå konflikt mellom Betingelser for Bruk og andre betingelser det er bedt om, eller noe som spesifikt gjelder enkeltdeler av Siden, er det de siste som skal gjelde i forhold til din bruk av den delen av Siden.

Følgende vilkår og betingelser gjelder for den delen av Siden som er åpen for bruk: Oppslagstavle: Denne Siden kan gi medlemmer mulighet til å poste beskjeder på siden. Natural Pharma har rett, men ikke plikt, til å kontrollere og avslå, redigere eller ta bort alt eller deler av et innlegg. Du godtar ikke å bruke Siden til å poste innhold eller annen kommunikasjon som inneholder (i) politisk, injurierende eller på annen måte ulovlig, fornærmende eller uanstendig materiale, (ii) reklame av noe slag, (iii) personlig informasjon (adresser, telefonnummer o.l.), (iv) konfidensiell informasjon hos Natural Pharma, deres eiere, underavdelinger eller samarbeidspartnere, (v) beskjeder som tilbyr uautorisert nedlasting av informasjon av privat karakter eller med copyright, og (vii) informasjon som ligner dette. Dessuten godtar du å ikke sende invitasjoner på e-post til noen for å få dem til å bli med på Siden, dette gjelder til folk vi ikke kjenner eller der vi ikke kan forstå at du er en kjent kontakt.

3. INNHOLDETS NØYAKTIGHET; BEGRENSNINGER PÅ KVANTITET

Innholdet på denne Siden er antatt å være komplett og pålitelig. Likevel kan informasjonen inneholde typografiske feil, feil i priser eller andre unøyaktigheter. Feil vil bli rettet opp så snart det mulig. Vi reserverer oss retten til å; (i) ta tilbake et gitt tilbud, (ii) rette opp feil, unøyaktigheter eller utelatelser og (iii) gjøre endringer i priser, innhold, reklametilbud, produktbeskrivelser eller spesifikasjoner, eller annen informasjon uten plikt til å forhåndsvarsle om slike endringer (inkludert etter at en ordre er mottatt, godtatt, sendt og mottatt). Vi reserverer oss også retten til å revidere, utsette eller avslutte en hendelse, et reklametilbud når som helst uten varsel. Et inkludert produkt eller servicetilbud på denne Siden på et spesifikt tidspunkt garanterer ikke at produktet eller tilbudet vil være tilgjengelig.

4. PROPRIETÆRE RETTIGHETER

Du godtar at innhold, materiale og andre komponenter (inkludert, men ikke begrenset til, logos, grafikk, ikonknapper og overskrifter) som er tilgjengelige på Siden er Natural Pharmas eiendom og at de er beskyttet av copyright, varemerke, servicemerke eller andre proprietære rettigheter og lover. Du godtar å ikke selge, lisensiere, leie ut, modifisere, distribuere, kopiere, reprodusere, overføre, legge ut offentlig, utføre offentlig, publisere, tilpasse, redigere eller skape derivativer av innhold eller materiale på denne siden. Bruk av innhold og materiale til noe formål som ikke er uttrykt tillatt i disse Betingelser for Bruk, er forbudt. Vi står ikke ansvarlige for noen krenkelse av copyright, varemerke, handelsvare eller andre proprietære eller intellektuelle eiendomsrettigheter som kommer fra innhold som blir postet på eller sendt gjennom Siden, eller produkt som det reklameres for av våre selgere på denne Siden.

5. INNSENDINGER

Enhver kommentar, ide, beskjed, forslag eller annen kommunikasjon eller informasjon som blir postet på denne siden, innsendt til Natural Pharma eller på annen måte kommunisert i forbindelse med din bruk av Siden (heretter kalt Innsendinger) skal være og forbli eksklusivt Natural Pharmas eiendom uten kompensasjon til deg. Som sådan, vil vi eksklusivt eie alle slike rettigheter, titler og interesser og skal ikke på noen måte begrenses i bruken av det, kommersielt eller på annen måte. IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER SKAL NOEN OPPLYSNINGER I INNLEGG TIL NATURAL PHARMA INNEHOLDE KRAV OM KONFIDENSIALITET
ELLER FORVENTNING OM KOMPENSASJON ELLER NAVNGIVELSE. VED Å LEGGE INN OPPLYSNINGER I NATURAL PHARMA GIR DU FRA DEG ALLE RETTIGHETER DU MÅTTE HA I INNLEVERINGENE, OG DU SIKRER AT INGENTING DU LEVERER FRA DEG KRENKER RETTIGHETENE TIL EN TREDJEPART, INKLUDERT COPYRIGHT, VAREMERKE, PERSONLIGE ELLER ANDRE PROPRIETÆRE RETTIGHETER. DU GODTAR OGSÅ AT INGEN INNLEVERINGER FRA DEG VIL INNEHOLDE INJURIERENDE, FORNÆRMENDE ELLER UANSTENDIG MATERIALE. DU ER OG BLIR ENEANSVARLIG FOR INNHOLDET I INNLEVERINGER DU GJØR. DU REPRESENTERER OG GARANTERER TIL NATURAL PHARMA AT NATURAL PHARMA STÅR FRITT TIL Å IMPLEMENTERE INNELEVERING SKULLE DE ØNSKE Å GJØRE DET, SOM GJENGITT ELLER MODIFISERT AV NATURAL PHARMA, UTEN Å INNHENTE TILLATELSE ELLER LISENS FRA EN TREDJEPART. Natural Pharma tar ikke ansvar for noe innhold som er lagt inn eller postet av deg eller en tredjepart.

6. LENKER TIL TREDJEPARTS WEB-SIDER: MEDFØRER IKKE PÅTEGNING

Denne Siden kan inneholde lenker til andre web-sider på internett. Du godkjenner at vi ikke har kontroll over slike sider og at vi ikke er ansvarlige for nøyaktighet, innhold, lovlighet eller andre aspekter hos lenkede web-sider. Ikke under noen omstendighet skal henvisning til en tredjepart eller omtale av en tredjepart, tredjeparts web-side eller tredjeparts produkt eller servicetilbud oppfattes som en godkjenning eller påtegning fra oss til denne tredjepart, tredjeparts web-side eller produkter eller servicetilbud fra en tredjepart.

7. ERSTATNING

Ved å bruke denne Siden, godtar du erstatte, holde utenfor fare og forsvare Natural Pharma, dets eiere, underavdelinger og samarbeidspartnere samt deres direktører, ansatte, etterfølgere, agenter, underavdelinger, partnere, kontraktører, selgere, produsenter, distributører, representanter og samarbeidspartnere mot krav, skader, tap, ansvar og enhver kostnad til forsvar, inkludert, men ikke begrenset til, advokatsalær som kommer direkte fra et krav (inkludert uten begrensninger, krav fra tredjepart for krenkelse av intellektuelle eiendomsrettigheter) fra en tredjepart som kommer i forbindelse med (i) ditt bruk eller misbruk av Siden, (ii) ditt brudd på Betingelser for Bruk, eller (iii) ditt brudd på enhver lov eller rettighet til en tredjepart. Du godtar å samarbeide så godt som det er rimelig å forvente i forsvaret av ethvert krav. Natural Pharma reserverer seg rett til å innta eksklusivt forsvar og kontroll i enhver sak som ellers vil være erstatningspliktig for deg.

8. ANSVARSFRASKRIVELSE

DENNE SIDEN, DETS INNHOLD OG ALL TEKST, BILDER, VARER OG ANNEN INFORMASJON OM, TILGJENGELIG FRA ELLER GJENNOM DENNE SIDEN, TILBYS PÅ BASIS AV «SOM TILGJENGELIG»  OG «SOM DEN ER» UTEN GARANTI AV NOE SLAG, UTTRYKT ELLER IKKE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, INNEBYGDE GARANTIER I VAREHANDELEN, TILPASSET ET SPESIELT FORMÅL, ELLER IKKE-ERSTATNING. SPESIFIKT, MEN UTEN BEGRENSNINGER, GARANTERER IKKE NATURAL PHARMA AT: (i) OPPLYSNINGENE PÅ DENNE SIDEN ER FRI FOR FEIL, (ii) AT FUNKSJONENE PÅ DENNE SIDEN VIL VÆRE UAVBRUTTE OG FRI FOR FEIL, (iii) DEFEKTER VIL BLI KORRIGERT, ELLER AT (iv) DENNE SIDEN ELLER SERVEREN (S) SOM GJØR DEN TILGJENGELIG ER FRI FOR VIRUS ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER.

9. ANSVARSBEGRENSNING

IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET SKAL NATURAL PHARMA, DETS EIERE, UNDERAVDELINGER ELLER SAMARBEIDSPARTNERE, DERES DIREKTØRER, ANSATTE, AGENTER, ETTERFØLGERE, AVDELINGER, DISTRIBUTØRER, LEVERANDØRER, SAMARBEIDSPARTNERE ELLER TREDJEPART SOM GIR OPPLYSNINGER TIL DENNE SIDEN, HOLDES ANSVARLIG OVERFOR NOEN BRUKER AV SIDEN ELLER ANNEN PERSON ELLER ENHET FOR NOEN DIREKTE, INDIREKTE, SPESIELLE, STRAFFENDE, PÅFØLGENDE ELLER EKSEMPLARISKE SKADER (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, SKADER FOR TAP AV FORTJENESTE, TAP AV DATA ELLER TAP AV BRUK) SOM KOMMER FRA BRUK ELLER MANGLENDE BRUK AV SIDEN ELLER INFORMASJON SOM FINNES DER ELLER ER LAGRET ELLER VEDLIKEHOLDT AV NATURAL PHARMA, HVORVIDT DEN ER BASERT PÅ GARANTI, KONTRAKT, TORT OG SVIE ELLER ANNET, SELV OM NATURAL PHARMA ER BLITT FORTALT ELLER BURDE HA VISST OM MULIGHETEN FOR SLIK SKADE ELLER TAP. IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET SKAL DET TOTALE ANSVAR FOR DINE TAP OG HENDELSER SOM RESULTERER FRA DITT BRUK AV DENNE SIDEN, VERKEN I KONTRAKT, TORT OG SVIE (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, UAKTSOMHET) ELLER PÅ ANNEN MÅTE, LIGGE HOS NATURAL PHARMA, DETS EIERE, UNDERAVDELINGER ELLER SAMARBEIDSPARTNERE, DERES DIREKTØRER, ANSATTE, AGENTER, ETTERFØLGERE, UNDERAVDELINGER, AVDELINGER, DISTRIBUTØRER, LEVERANDØRER, SAMARBEIDSPARTNERE ELLER TREDJEPARTER SOM GIR INFORMASJON PÅ DENNE SIDEN. SLIK EVENTUELL ERSTATNING SKAL IKKE OVERSTIGE DET BELØP DU BETALTE TIL NATURAL PHARMA I FORBINDELSE MED DEN AKTUELLE HENDELSEN SOM GIKK FORUT FOR SLIKT ANSVAR. UTEN Å BEGRENSE DET FOREGÅENDE SKAL IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET NATURAL PHARMA, DETS EIERE, UNDERAVDELINGER ELLER SAMARBEIDSPARTNERE, DERES DIREKTØRER, ANSATTE, AGENTER, ETTERFØLGERE, UNDERAVDELINGER, AVDELINGER, DISTRIBUTØRER, LEVERANDØRER, SAMARBEIDSPARTNERE ELLER TREDJEPARTER SOM GIR INFORMASJON PÅ DENNE SIDEN, HOLDES ANSVARLIG FOR SKADER ELLER TAP SOM KOMMER FRA ELLER SKJEDDE I FORBINDELSE MED TAP AV DATA ELLER PÅ ANNEN MÅTE ER LAGRET HOS ELLER PÅ VEGNE AV NATURAL PHARMA.

Du godtar hermed at den foregående paragrafen gjelder alt innhold, alle varer og servicetilbud som er tilgjengelig gjennom denne Siden. Fordi noen land ikke tillater begrensninger på underforstått garanti eller unngåelse eller begrensninger på enkelte typer skader, kan det være at noen av ansvarsfraskrivelsene og utelukkelsene ikke gjelder, og ansvar vil da bli begrenset til det ytterste av det loven tillater.

10. INTERNASJONAL BRUK

Vi hevder ikke at informasjonen på denne siden er tilpasset eller tilgjengelig for bruk utenfor Singapore. De som ønsker tilgang til denne Siden fra utenfor Singapore gjør det på eget initiativ og er ansvarlige for å holde seg til lokal lovgivning, hvis og i den utstrekning lokale lover er gjeldende.

11. UTILGJENGELIGHET AV SIDEN. AVSLUTNING. SVINDEL

Vi kan endre, utsette eller avvikle denne Siden helt eller delvis, når som helst og av hvilken som helst grunn, uten beskjed eller kostnad. Vi kan, etter eget ønske, avslutte eller utsette din bruk eller tilgang til hele eller deler av Siden, av hvilken som helst grunn, inkludert uten begrensning, brudd på disse Betingelsene for Bruk. Hvis vi skulle gi deg beskjed om at din bruk av eller tilgang til Siden er avsluttet, må du slutte å bruke den samt å forsøke å få tilgang øyeblikkelig. Dersom Betingelser for Bruk avsluttes, vil begrensningene angående intellektuell eiendom, representasjoner og garantier, skadeløshet og ansvarsfraskrivelse nevnt her (så vel som andre forpliktelser som i sin natur vil overleve avslutning) overleve avslutning.

12. COPYRIGHT KRENKELSE. BESKJED OG PROSEDYRER FOR FJERNING.

IHvis du mener at materiale på denne Siden krenker din Copyright, kan du be om at det blir fjernet. Slik forespørsel må bære signaturen (eller elektronisk ekvivalent) til den som har copyrighten eller en autorisert representant og må: (a) identifisere det påståtte krenkede materiale, (b) indikere hvor på siden materialet befinner seg, (c) oppgi ditt navn og kontaktinformasjon, (d) erklære at du i god tro mener at materialet er krenkende, (e) erklære at informasjonen i ditt krav er korrekt, og (f) indikere at du i henhold til «lov om mened» er den lovlige copyright-holder eller at du er autorisert til å handle på vegne av eieren. For alt som gjelder copyright, vennligst kontakt contact@audreychristian.com.

13. DIVERSE

Dersom ikke annet er spesifisert her, gjelder disse Betingelsene for Bruk sammen med Regler for Personvern som avtale mellom deg og Natural Pharma når det gjelder denne Siden og overgår alle tidligere eller nåværende samtaler og forslag (det være seg muntlig, skriftlig eller elektronisk) mellom deg og Natural Pharma hva angår Siden.

Hvis noen del av disse Betingelsene for Bruk regnes som ikke valide eller umulige å overholde, skal den delen settes opp på en måte som stemmer overens med gjeldende lov og reflektere, så langt som mulig, de originale intensjonene hos partene, og de resterende delene skal holdes i full effekt.

Dersom Natural Pharma ikke skulle handle når det gjelder et brudd fra deg eller andre, innebærer det ikke at Natural Pharma ikke vil agere ved senere eller lignende brudd. Dersom Natural Pharma ikke gjør krav til rettigheter innenfor disse Betingelser for Bruk, skal det ikke regnes som fraskrivelse av slike rettigheter.

Seksjonsoverskriftene i disse Betingelser for Bruk er brukt av bekvemmelighetshensyn og skal ikke begrense eller ha effekt på betingelsene i Betingelser for Bruk.

Denne avtalen skal settes opp i henhold til gjeldende lover i Singapore. Singapores domstoler vil ha eksklusiv rett til jurisdiksjon i tvister som måtte oppstå som følge av denne avtalen.