My Account / Login

Regler for Personvern

1. Sikkerhet og konfidensialitet

Natural Pharma Pte.Ltd («Natural Pharma», «vi», «oss», «vår») er opptatt av å beskytte ditt privatliv. Denne policyen om personvern gjelder siden http://www.audreychristian.com. Disse reglene gjelder ikke andre sider vi lenker til. Du godtar at bruk av denne siden også innebærer aksept av våre regler for personvern.

Reglene for personvern (sammen med vilkår og betingelser og eventuelle andre dokumenter som er inkludert) er basis for hvordan personlige opplysninger vi måtte få fra deg, blir behandlet hos oss. Vennligst les følgende nøye for å forstå våre synspunkt og hvilken praksis vi følger når det gjelder dine personlige data og hvordan vi behandler dem. Hvis du ikke godtar dette, vennligst ikke bruk siden.

2. Innsamling av informasjon

Vi kan samle informasjon oppgitt av deg, inkludert, men ikke begrenset til, den informasjonen du gir ved å fylle ut skjemaer på denne Siden. Dette inkluderer informasjon gitt av deg når du fyller ut et skjema eller et spørreskjema på nett, når du gir tilbakemeldinger, kommentarer eller forslag, når du rapporterer problemer, deltar i reklameframstøt eller konkurranser, abonnerer på nyhetsbrev eller ber om ytterligere informasjon fra oss. Vi kan oppbevare all kommunikasjon fra deg, muntlig eller skriftlig, i de tilfeller vi har kontakt med deg.

Når du har oppgitt informasjon, anser vi det sånn at du har valgt og godtatt å motta informasjon på e-post fra oss.

I tillegg samler vi automatisk informasjon om bruk av denne Siden, for eksempel hvor ofte deler av Siden blir besøkt, også gjennom bruk av cookies og andre teknologier. De fleste web-lesere kan settes slik at cookies unngås eller melder fra til deg når en plasseres. Imidlertid kan en slik behandling av web-leseren, føre til at visse deler av Siden ikke vil kunne nås.

3. Bruk av informasjon

Vi kan bruke oppbevart informasjon om deg for å oppfylle de forpliktelser vi har overfor deg gjennom inngåtte kontrakter mellom deg og oss, for å forbedre vår service til deg, for å sørge for at innholdet på vår side presenteres på den mest effektive måten for deg og din computer, for å la deg bruke interaktive deler av vår Side dersom du skulle ønske det, for å gi deg informasjon du måtte be om fra oss (via post, elektronisk eller på annen måte) og for å gi deg beskjed om eventuelle endringer i vår service.

Vi vil ikke dele eller oppgi noe av din informasjon på annen måte enn det som er angitt i våre regler om personvern.

Vi kan tillate at enkelte betrodde utenforstående får tilgang til din informasjon i forbindelse med vedlikehold og drift av Siden og enkeltdeler av Siden, eller av andre grunner som har å gjøre med drift. For eksempel kan vi bruke en tredjepart til å vise Siden, operere enkelte funksjoner som finnes på Siden, sende e-post, analysere data, formidle søkeresultater og lenker og til å hjelpe til med å gjennomføre din ordre.

Vi kan også dele informasjon som kan identifisere personer med våre eiere, avdelinger, underavdelinger og samarbeidspartnere.

Vi bruker oppsamlet ikke-identifiserbar informasjon, slik at vi kan forbedre Siden og også av administrative og forretningsmessige hensyn. Vi kan også bruke eller dele ikke-identifiserbar oppsamlet informasjon med en tredjepart.

4. Avsløring av din informasjon

Vi kan oppgi personlig identifiserbar informasjon som en eiendel i forbindelse med en foreslått eller faktisk sammenslåing eller salg (inkludert overføring gjort som følge av insolvens eller konkurs) som involverer hele eller deler av vår virksomhet, som del av en reorganisering, aksjesalg eller annen form for endring av kontroll av selskapet.

Vi forbeholder oss retten til å oppgi informasjon i tilfelle av stevning, rettskjennelse, administrativ eller statlig ordre, eller andre lovmessige forpliktelser. Dessuten når vi selv anser det nødvendig for å beskytte egne eller andres rettigheter, for å forhindre skader på person eller eiendom, for å motvirke svindel og for å redusere kreditt-risiko.

Hvis du bruker en oppslagstavle, et chat-rom eller annet offentlig tilgjengelig område på Siden, bør du være klar over at personlig identifiserbar informasjon som du oppgir der, kan leses, samles eller brukes av hvem som helst til hva som helst. Vi er ikke ansvarlige for informasjon du oppgir på denne måten.

Du vil få beskjed dersom din personlige informasjon blir videreformidlet til en tredjepart av andre grunner enn det som framkommer i disse reglene for personvern, og du vil få anledning til å be oss om ikke å bruke din informasjon.

5. Hvordan vi beskytter din informasjon

Vi er forpliktet til å beskytte den informasjonen vi får fra deg. Vi bruker tilpassede tekniske og administrative løsninger for å oppbevare de data vi har fra deg, konfidensielt og trygt. Selv om ingen datasystemer er fullstendig sikre, føler vi oss trygge på at de forholdsregler vi har tatt, reduserer sannsynligheten for sikkerhetsproblemer til et passende nivå for denne typen data.

Kun ansatte og tredjeparter som trenger tilgang til din informasjon for å kunne gjøre en god jobb, kan få slik tilgang.

6. Dine rettigheter

Du vil få beskjed når din personlig identifiserbare informasjon gis til en tredjepart av andre årsaker enn det som er angitt i disse reglene for personvern, og du vil ha mulighet til å be oss om ikke å videreformidle informasjon. Du kan også skrive til oss når som helst på contact@audreychristian.com

Vi gjør vårt beste for å tilpasse oss dine ønsker, men vi reserverer oss retten til å stryke alt eller deler av kundeinformasjonen dersom vi ikke på fornuftig måte kan imøtekomme en ønsket begrensning.

7. Andre web-sider

Vår Side kan inneholde lenker til og fra andre web-sider som vi ikke har kontroll over.  De som opererer disse sidene, kan samle opplysninger om deg etter egne personvernregler som vi ikke tar ansvar for. Vennligst kontroller disse reglene før du legger inn personlige opplysninger på slike sider.

8. Endringer i personvern-reglene

Hvis vi skulle endre reglene for personvern for denne Siden, vil vi legge ut informasjon her sånn at du til enhver tid kan vite hvilken informasjon vi lagrer, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvorvidt vi kan avsløre den til noen. Din fortsatte bruk av denne siden innebærer at du aksepterer reglene slik de er uttrykt her.

Hvis du har spørsmål om disse reglene, vennligst kontakt: contact@audreychristian.com

Sist oppdatert 7.oktober, 2011